RookpluimOpenbare les/minicursus over gevaarlijke stoffen bij de Hogeschool Drechtsteden-Zuid Holland Zuid:
Iedereen kent wel bedrijven als Shell en ChemiePack in Moerdijk en Chemours (ex Dupont) in Dordrecht door recente incidenten. Dat zijn slechts een paar van de vele bedrijven in de regio die met gevaarlijke stoffen werken of in opslag hebben.

 

Naast de “stationaire” bedrijven is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en de rivieren in de regio waarschijnlijk een groter risico. Het emplacement Kijfhoek heeft al meerdere keren de publiciteit gehaald en zo reed de in Wetteren (België) ontspoorde trein met gevaarlijke stoffen eerst door een dicht bevolkt deel van Dordrecht.

 

Zowel de spoorlijnen die de regio doorkruisen als de grote rivieren rondom het Eiland van Dordrecht en het wegentraject A16/N3/A15 zijn zeer intensief gebruikte onderdelen van de Nederlandse gevaarlijke stoffen routes.
Zonder het chemische risico voor de mens en het milieu van de genoemde bronnen te bagatelliseren zijn soms ook de chemische risico’s van de inhoud van de keuken- , hobby- en medicijnenkast het beoordelen waard.

 

Voor de niet chemicus zijn die risico’s moeilijk te beoordelen. Hoe kom je aan wat inzicht over dit onderwerp? De vroegere HTS in Dordrecht, als expert op dit gebied, is helaas verdwenen.
Maar er is een opvolger: de nieuwe Hogeschool Drechtsteden-Zuid Holland Zuid (HoDr-ZHZ) heeft risicobeheersing van gevaarlijke stoffen als speerpunt.

 

Om die kennis ook buiten het vakgebied uit te dragen organiseert de HoDr-ZHZ een serie kennismakingslessen/workshops over het onderwerp:

Chemie/gevaarlijke stoffen: een risicobron voor de burger?

 

Op hoofdpunten komt aan de orde:

  • Risico’s voor mens en milieu door gevaarlijke "giftige" en/of brandbare en explosieve stoffen.
  • Hoe de overheid dit regelt onder meer in het kader van Externe Veiligheid en Ruimtelijke Ordening.

 

De les wordt mede verzorgd door Jan Meissen, o.a. ontwerper van de Chemiekaart, oprichter eerste Nederlandse Arbo-Milieudienst, eindredacteur van het Basisboek Chemische Veiligheid en lid van de landelijke adviesgroep Externe Veiligheid/Groepsrisico.

 

Om alle ruimte te hebben voor een gedachtenuitwisseling is het aantal deelnemers per les beperkt tot 12.

 

U kunt eventueel als deelnemer aan deze les op het SDU Basisboek Chemische Veiligheid 2010-09 intekenen.

 

De kosten voor deze mini cursus WGS zijn € 55,00 (inclusief BTW)

Ingeschreven kan worden voor één van de volgende data:

Zaterdag 2 juni  2018 10.00-12.00 uur  
Zaterdag 9 juni 2018 10.00-12.00 uur  

 

 

  Aanmelden  

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ