RES basismodule

Module 100                Intro in de chemie eigenschappen stoffen

  

Introductie meeting: “Wegwijs met GERO” (GEvaarlijke stoffen en Ruimtelijke Ordening)

  

RES standaard modulen theorie:

HBO Module 101: Aanvragen van Omgevingsvergunningen
HBO Module 102: Procesveiligheidsanalyse HAZOP (basis)
HBO Module 103: Toxicologie in relatie met RES
HBO Module 104: Externe veiligheid, PR- en GR-rapportages
MBO-HBO Module 105: Brandpreventie en noodplan chemie
MBO-HBO Module 106: Brandrepressie en aanvalsplan chemie
HBO Module 107: Forensisch onderzoek en nazorg incidenten chemie
HBO Module 108: REACH (documentatie gevaarlijke stoffen)
MBO-HBO Module 109: Arbo RIE en Arbo-Milieu RIE (AMRIE)
HBO Module 110: VBS en ARIE-rapportages en implementatie
HBO Module 111: BRZO-rapportages en implementatie
HBO Module 112: ATEX richtlijnen en rapportage gas en vloeistof
HBO Module 113: ATEX richtlijnen en rapportage stof
HBO Module 114: Communicatie over risico’s gevaarlijke stoffen
MBO-HBO Module 115: Handling, opslag en verlading gevaarlijke stoffen
MBO-HBO Module 116: Vervoer van gevaarlijke stoffen weg en spoor
MBO-HBO Module 117: Vervoer van gevaarlijke stoffen over water
HBO Module 118: Energiebeheer in middelgrote bedrijven
HBO Module 119: Milieu Effect Rapportage MER
MBO-HBO Module 120: KAM beheer
MBO-HBO Module 121: Nano materialen en risico’s

  

RES algemene modulen:

Iedereen Module 400 Intro Gevaarlijke stoffen, EV en RO (intro GER) 
MBO-HBO Module 401 Omgaan met duurzaamheid
MBO-HBO Module 402 Security en chemische bedrijven
MBO-HBO Module 403 Persoonlijke beschermingsmiddelen
HBO Module 404 Certificatie ISO 9001, 14001 en NPR 5001
HBO Module 405 Forensisch onderzoek en nazorg bij incidenten
MBO-HBO Module 406 Ongevalsonderzoek, analyse en rapportage
HBO Module 407 Risico beheer in een technische organisatie
HBO Module 408 Ruimtelijke Ordening en Externe Veiligheid
MBO-HBO Module 409 Begrippenlijst

 

Dit is een voorlopige opzet van de ontwikkeling van het leerplan van de Hogeschool Drechtsteden-Zuid Holland Zuid van de sector Risico Beheer Chemie. Dit overzicht van in het lesprogramma op te nemen modulen pretendeert op geen enkele wijze volledig te zijn. Het wordt voorgelegd aan het regionale bedrijfsleven om de voorkeuren aan te geven en suggesties voor aanvullingen te doen. Een en ander conform de oprichtingsakte van de Hogeschool Drechtsteden-Zuid Holland Zuid waar afstemming met het bedrijfsleven vooropstaat. Van alle modulen bestaat een basisopzet; de investering in de uitwerking van de eigenlijke lesinhoud en wijze van uitvoering van de modulen loopt zoveel mogelijk synchroon met de vraag.
Tenslotte moet de Hogeschool financieel gezond blijven.

 

RES practicum modulen:

HBO Module 501 Meetcursus stoffen niveau arbeidshygiënist
HBO-MBO Module 502 Meten gevaarlijke stoffen en werkvergunning
HBO-MBO Module 503: Opzet van een aanvraag Omgevingsvergunning
HBO Module 504 Opzet van een QRA
HBO Module 505 Opzet van een HAZOP
HBO Module 506 Opzet van een ATEX-plan
HBO Module 507 Opzet van een GR-rapportage
HBO Module 508 Opzet van een REACH-onderzoek
HBO Module 509 Opzet van een BRZO-rapportage
HBO-MBO Module 510 Opzet van een nood/aanvalsplan
HBO-MBO Module 511 Uitwerking beleid persoonlijke bescherming PBM
HBO-MBO Module 512 Opzet van een Arbo RIE
HBO Module 513 Opzet van een AMRIE
HBO Module 514 Opzet van een VBS/ARIE
HBO-MBO Module 515 Opzet Milieuzorgsysteem

Aanvullingen en/of wijzigingen naar behoefte.

 

Praktijkopleidingen in ontwikkeling :

MBO Module 601  Beoordeling Arbeidsmiddelen
MBO-LBO Module 602  Risicobeheersing ammoniakkoelinstallaties
MBO-LBO Module 603  VCA-Chemie
MBO-LBO Module 604  Arbo Milieu Kontakt medewerker (AMK’er)
HBO-MBO Module 605 Milieu en Communicatie
HBO Module 606 Milieu en Recht
MBO-LBO Module 607 Bedrijfshulpverlener – EHBO
       
  Module 801 Tripod
  Module 802 Gasflessen drukhouder

 

Het aantal dagdelen van de standaard, algemene en practicum modulen is vier.

 

Bewijs van deelname aan “solitaire modulen” of praktijkopleiding

Na deelname aan een "solitaire module" of praktijkopleiding wordt een verklaring van deelname verstrekt.

Bij praktijkopleidingen waaraan een toets is verbonden, wordt na slagen afhankelijk van de opleiding een certificaat met een geldigheidsduur van 2 tot 4 jaar verstrekt.

 

Documentatie

Bij alle modulen krijgen de cursisten de handouts van dePowerPoint-presentatie, waarop ze zelf de nodige aantekeningen kunnen maken. Aangeraden wordt om het Basisboek Chemische Veiligheid uitgave SDU in combinatie met een jaarabonnement op de betreffende site van de SDU als extra lesmateriaal aan te schaffen. In combinatie met de inschrijving van deelname aan een module of praktijkopleiding via het secretariaat van de Hogeschool Drechtsteden- Zuid Holland Zuid kunt u dit voor een gereduceerde prijs kopen.

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ