Overzicht RES-Cluster opleidingen (standaard 20 lesdagdelen

De clusters zijn combinaties van colleges en practicum.

 

  Cluster Naam Modulen
C-1 Omgevingsvergunning 101,102a,104a,105a,110a,115a,503
C-2 Procesveiligheidsanalyse 102,112a,113a,118,504a,506,118
C-3 Externe veiligheid 103a,104,106,408a,410a,504,507
       
    In ontwikkeling voorlopige indeling
C-4 Calamiteiten preventie en repressie 105,106,107,404,407,409
C-5 Gevaarlijke stoffen, toxicologie 103,108,403,502,508,512
C-6 Risicoanalyse 102,104,407,504,505,507
C-7 BRZO, ARIE-rapportages 105,106,110,111,510,514
C-8 Arbozorg 105,107,109,404,406,511
C-9 Duurzaamheid en energie 101,118,401,404,408,511
C-10 Kwaliteit, management, communicatie 401,405,407,409,501,512
C-11 Opslag en vervoer 115,116,117,403,502,511
C-12 Security, preventie en repressie 402,403,404,407,408,510

De cijfercodes verwijzen naar de inbegrepen RES-modulen. Indien de module is gecodeerd met een a (zoals 102a) omvat het een kortere versie op hoofdlijnen.

 

Kosten (Voorlopige calculatie bij voldoende deelname)
Collegejaar 2016-17: Clusters van 20 lesdagdelen € 3500.- ex BTW, inclusief het SDU Basisboek Chemische Veiligheid met een jaar toegang tot de daarmee corresponderende site van de SDU.

Geadviseerd wordt vooraf de RES-basismodule van 2 lesdagdelen te volgen.
Aanvullende kosten € 350.- ex BTW.

 

Mogelijkheid studiebeurs
Voor studenten die werkzaam zijn of worden in de regio Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden, Hoekse Waard en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden) is er een mogelijkheid via hun bedrijf een studiebeurs aan te vragen.
Voor verdere informatie zie: nextech-innovatie.

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ