De formele erkenning en certificatie RES opleidingspakketten:

Hoewel het proces voor de certificatie van deze opleidingspakketten op basis ven de RES modulen van de genoemde leergangen een formeel en langdurend proces is, ligt de haalbaarheid voor de hand. Een en ander naar analogie van de HVK- en MVK-opleidingen die opgezet vanuit het bedrijfsleven later geformaliseerd zijn. Met een correcte onafhankelijke procedure van toetsing van de opleidingspakketten wordt al op een accreditatieprocedure geanticipeerd.

Inhoudelijk wordt de verantwoording van de ontwikkeling en kwaliteitshandhaving van de RES en andere leergangen ondergebracht in een lectoraat ondersteund door een kenniscentrum.

 

Lectoraat Risicobeheer Chemie en Waterkwantiteit:(o.a. RES leergang en project CBO)

  • Ing. J.P.M.M.Meissen
  • Ir. D.W.C. Mouwen

Lectoraat Composieten, Integraal Ontwerpen en Forensisch Onderzoek: (In oprichting)

  • Prof.Dr. Ir. J.A.A.M. Stoop

Lectoraat Fysieke Veiligheid en preventieve bouwsystemen. ( in oprichting)

  • p.m.

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ