Composieten zijn ‘in’.Composieten

Het belooft een materiaal van de toekomst te worden wat op den duur alle andere constructieve en vormgevingsmogelijkheden achterhaald zal maken. Ook productiewijzen veranderen radicaal, waarbij de schijnbaar onbegrensde mogelijkheden van 3D printen de boventoon voert.

Maar zoals bij alles, belofte maakt schuld. Het roept vragen op over eigenschappen, constructiewijzen, duurzaamheid, kosten en wat dies meer zij. In sommige sectoren als luchtvaart worden composieten al langer met succes toegepast als lichtgewicht constructies. Er blijken voor het ontwerpen, construeren en gebruik van composieten nieuwe kennis en ervaring nodig die niet direct af te leiden is uit het werken met andere materialen.

 

In een aantal korte en langere cursussen gaan we in op achterliggende vragen als:

  • wanneer kan men composieten toepassen en onder welke omstandigheden?
  • Hoe komt men tot een lichtgewicht ontwerp?
  • Welke ontwerpstrategie is vereist om samenhang tussen materiaal-, geometrie- en produceerbaarheidsaspecten te garanderen?
  • Hoe moet men omgaan met belastingen in gelaagde composieten en waarin verschilt dat van bijvoorbeeld metalen?
  • Wat betekenen gaten en uitsparingen, hoe kan men het gedrag testen en wat komt daar bij kijken?
  • Hoe staat het met reparatie en onderhoud van materialen met richting afhankelijke eigenschappen?

Deze en andere vragen komen aan bod in een cursusaanbod van korte en langere modules, variërend van kennis making tot verdieping op specifieke aspecten. We verzorgen cursussen op maat voor zowel beginnende als ervaren gebruikers, vakspecialisten zowel als partijen die over ontwerp- en gebruikseisen moeten beslissen.

 

Na de cursussen zijn de betrokkenen in staat tot het beter doorgronden van bestaande lichtgewicht constructies, zijn ze in staat een nieuw ontwerp te beoordelen en kunnen ze eigen ontwerpen realiseren.

We bieden cursussen aan met een meer algemeen of introducerend karakter, maar leveren ook maatwerk op verzoek voor bijzondere toepassingen.

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ