Investeren in de toekomst blijft noodzakelijk.
Talent en kennis moeten behouden worden voor de Drechtsteden.
Krachten bundelen maakt regio innovatiever en sterker.

 

Talentvolle regio of leegloop regio?

De Drechtsteden kennen van oudsher veel hoogwaardige en innovatieve industriële ontwikkelingen. In de regio Drechtsteden waren succesvolle samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen aanwezig: de z.g. “Gouden Driehoek “. Inmiddels is er nog nauwelijks sprake van technisch hogeronderwijsinstellingen in de regio. De behoefte aan hoger technisch onderwijs en goed opgeleid personeel is echter groot, maar getalenteerde jongeren vertrekken om elders hun opleiding te volgen en komen daarna zelden terug.
De belangstelling voor techniek, innovatie en bedrijfsleven neemt, mede dankzij het herstel van de economie, significant toe. Het aantal studenten aan Technische Universiteiten is in tien jaar bijna verdubbeld. Er wordt al gesproken over studentenstops voor technische studies.

 

Waarom een initiatief als Hogeschool Drechtsteden zo belangrijk is voor de regio.

Het is van groot belang om talentvolle jongeren voor de regio te behouden door hen goede opleidingsmogelijkheden te bieden, een perspectief te bieden op een goed vestigingsklimaat en hoogwaardige werkgelegenheid. Hiermee versterkt de regio haar positie op het gebied van techniek en innovaties en kan de concurrentie met andere regio’s aan blijven gaan.
Het gaat erom kennis en innovaties praktisch te kunnen toepassen en te toetsen in het regionale bedrijfsleven, bij- en nascholing van ervaren vakkrachten en leren van ervaringen. Bovenal gaat het om het bijdragen aan de aanpak van regionale vraagstukken, uitwerken van eigentijdse thema’s en deelnemen aan een landelijk netwerk van onderwijsinstellingen. Daar wil Hogeschool Drechtsteden- Zuid Holland Zuid op aansluiten met onderwerpen die passen bij de regionale behoefte aan kennis over chemie-, water- en bouwveiligheid.
Dit rechtvaardigt het (her)vestigen van een technisch georiënteerde hoger beroepsonderwijs instelling in de regio Drechtsteden-Zuid Holland Zuid. Met als kernsteden Dordrecht, Gorinchem en Leerdam.
De randvoorwaarden voor dit initiatief zijn onveranderd aanwezig: gunstige vestigingsvoorwaarden, een centrale ligging in Nederland, goede infrastructuur, een brugfunctie naar de regio, en vooral, ondernemingsgeest.

 

Conclusie
Hogeschool Drechtsteden- Zuid Holland Zuid (HoDr-ZHZ ) uitbouwen tot een volwaardige hogeschool in een netwerk van onderwijsinstellingen in een krachtige samenwerking met het regionale bedrijfsleven! Met een focus op voor deze regio zo belangrijke onderwerpen als chemie-, water- en bouwveiligheid.

 

De HoDr-ZHZ is een “Praktijk Hogeschool” en “Technische Volksuniversiteit” door:
Verbeteren en vernieuwen van vakkennis op HBO niveau op basis van een actueel modulair lesprogramma begeleid door vakkundige lectoraten en een kenniscentrum.

 

Doelstelling Praktijk Hogeschool :
Bundeling en delen van kennis en ervaring bij de optimalisatie van (innovatieve) technische processen, materialen en productiewijzen bij bedrijven en instellingen in de regio Drechtsteden – Zuid Holland Zuid met als belangrijk aandachtspunt een maatschappelijk verantwoordde procesvoering.

 

Doelstelling Technische Volksuniversiteit:
Communiceren van de beschikbare kennis wat betreft mogelijke risico’s op een begrijpelijke, onafhankelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Doelgroep:

  • De MBO ’er of “selfmade ervaringsdeskundige ”die zich met een aansluitend opleidingspakket uit het HoDr-ZHZ programma willen ontwikkelen naar het HBO niveau.
  • Innovatief technisch regionaal bedrijfsleven en adviesbureaus.
  • Preventieve en repressieve betrokkenen bij “technische risicobeheersing”.
  • “50+ers” die een tweede loopbaan ambiëren op basis van een persoonlijk en selectief pakket opleiding modulen van de HoDr-ZHZ .
  • De geïnteresseerde burger, politicus, journalist enz. die goede informatie over technische ontwikkelingen in de sectoren: chemie-, water- en bouwveiligheid wil hebben.

Vooralsnog drie speerpunten ondersteund door lectoraten bij de opstart.
L-RVC Leergang Risicobeheer / (externe) veiligheid Chemie Gevaarlijke Stoffen
L-RWT Leergang Risicobeheer in de Water Technologie (kwalitatief en kwantitatief)
L-CO Leergang Composieten

Optie op middellange termijn:
L-VBT Leergang Veiligheid in de Bouwtechnologie (relatie preventie en repressie)
R-MT Risicobeheer in de medische technologie

Logo Hogeschool Dordrecht ZHZ